LYHYTTERAPIA

Lyhytterapia 

Ratkaisukeskeinen lyhyterapia on lyhytkestoista apua elämän pieniin ja isompiin tilanteisiin. Terapia on voimavaralähtöistä ja siinä etsitään rakennuspalikoita parempaan elämään yhdessä asiakkaan kanssa. 

Terapia on ammatillista ja luottamuksellista matalan kynnyksen keskusteluapua etkä tarvitse lähetettä ajan varaamiseksi. Käyntikertoja voi olla 1 -20. Ensimmäisellä tapaamiskerralla arvioimme käyntikertojen määrää. 

Työskentelyäni ohjaa ihmisoikeuksien periaate. Uskon ihmisen  omiin kykyihin ja voimavaroihin. Arvostan jokaista yksilöä arvokkaana ja tasavertaisena toimijana.  


Voit tulla keskustelemaan mm. seuraavista aiheista 

*unettomuus 

*masennus 

*ahdistus

*ero 

*parisuhde 

*suru 

*uusperheen haasteet 

*työuupumus 

*kipu 

*arjenhallinta

AjatusTorppa ei tuota psykoterapiaa joten käyntejä ei kirjata potilastilastoihin. Olen salassapitovelvollinen minulle tulevien tietojen suhteen. Mikäli tunnistan, että lyhytterapia ei riitä hoitomuotona, ohjaan sinut sosiaali-ja terveyspalveluiden pariin.