Tukenasi työelämässä

Tehtäväni elämässä on olla vahvistamassa hyvää. Pidän siitä, että voin tukea ihmisiä jaksamaan työssään, keksimään uusia ratkaisuja työn toteuttamiseen ja löytämään omat voimavarat työelämässä jaksamiseen ja kehittymiseen. 

-Eija- 

Työnohjaus on oman työn sisältöjen ja toimintatapojen tarkastelua yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus antaa mahdollisuuden työssä jaksamiseen, omaan työrooliin, työskentelytapaan ja työyhteisöön liittyvien kysymysten arviointiin, ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden uusien näkökulmien löytämiseen ja oivaltamiseen sekä kokemukselliseen oppimiseen. Työnohjauksen avulla voidaan parantaa työelämän mielekkyyttä. 

Työnohjaus on aina luottamuksellista.

AjatusTorpasta ratkaisukeskeistä työnohjausta, valmennusta työelämän muutoksiin ja tukea työn kehittämiseen.

    AjatusTorppa

Eija Pietilä  

                                                                                                       Suomen työnohjaajat ry:n jäsen

                                                                                                                                         eija@ajatustorppa.fi