Palvelut

Yksilötyönohjaus 

Yksilötyönohjauksessa sinulla on mahdollisuus tutkia omaa tapaasi tehdä työtä ja rooliasi työyhteisössä. Työnohjauksessa pureudutaan esimerkiksi työmotivaation säilymiseen, työnkuvan selkeyttämiseen ja kehittämiseen tai ammatilliseen kasvuun. Työnohjauksessa löydetään keinoja työn sujuvuuden parantamiseksi. 

Yksilöohjaus on kahdenkeskisiä tapaamisia. Ohjaukset ovat pääsääntöisesti pitkäkestoisia prosesseja, mutta myös yksittäiset tapaamiset ovat mahdollisia esimerkiksi kriisitilanteissa. 

Yhden tapaamisen kesto on 45-90 minuuttia kolmen-neljän viikon välein. 

 

Ryhmätyönohjaus 

Ryhmien ja tiimien työnohjaus on samassa työyhteisössä tai eri työpisteissä samankaltaisessa työtehtävässä toimiville henkilöille. Työnohjauksessa on mahdollista kehittää ryhmän vuorovaikutusta,  toimintaa ja yhteisiä työtapoja. 

Ryhmätyönohjaus  on pääsääntöisesti pitkäkestoista (4kk-2v). Ryhmän koko 3-7 henkilöä. Yhden tapaamisen kesto on 90 minuuttia kolmen-neljän viikon välein. 

Johdon työnohjaus ja esimiesvalmennus

Johdon työnohjaus ja esimiesvalmennus on järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja julkisen hallinnon johdolle ja esimiehille suunnattua palvelua. Palvelu toimii hyvänä tukena esimiesten työnkuvien selkiyttämisessä, oman ammatillisuuden kasvussa ja vahvistamisessa, muutosprosesseissa, henkilöstöjohtamisessa ja silloin kun halutaan uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen.

Johdon työnohjauksen ja esimiesvalmennuksen kesto sovitaan aina tilannekohtaisesti.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Terapia on matalan kynnyksen voimavaralähtöistä keskusteluapua. Mikään asia elämässä ei ole liian pieni tai suuri ääneen pohdittavaksi luottamuksellisessa ilmapiirissä. Terapiassa voidaan käsitellä mm. omaa jaksamista, unettomuutta, ahdistusta, masennusta,  parisuhdetta, eroa, uusperheen haasteita, surua, kipua, työuupumusta. 


Lyhytterapiaan et tarvitse lähetettä eikä käyntejä kirjata potilastilastoihin.  

Lyhytterapia ei ole Kelan korvattavaa palvelua.


Muut palvelut

Työnohjauksen lisäksi tarjoan tukea työelämän kehittämiseen esimerkiksi kehittämispäivien ja valmennusten avulla. Työelämän kehittämiseen liittyvät toimenpiteet sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä juuri sinun työyhteisöllesi sopiva toimintamalli.