Eija Pietilä

Hyvyyttä vahvistamassa - parempi työelämä

Työelämän arki on moninaista. Kiireen tunne on tuttua ja muutoksessa eläminen pysyvä tila. Elämässä vaihtelevat erilaiset jaksot. Sinnikkyydellä ja positiivisella asenteella pääsee pitkälle, mutta myötätuulen jälkeinen syyssade tai myrsky voi olla usein tuttu seuralainen. Työ ei ole irrallinen osa ihmisen elämässä vaan nivoutuu kokonaisuuteen kodin, perheen, harrastusten, unelmien ja toiveiden kentällä.

Joskus työelämän paketti voi tuntua niin raskaalta, että sen kantaminen on yksin ylivoimaista. Ratkaisun avaimet ovat jokaisella meillä itsellämme. Joskus tarvitaan toinen ihminen huomaamaan, miten pakettiin kannattaa suhtautua ja millä eri tavoin sitä voi kantaa. Juuri siksi minä olen työnohjaaja - kumppanisi arvioimaan ja kehittämään työsi kokonaisuutta siten, että matkasi on kevyempi kulkea.                                                          


Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja, työyhteisöjen kehittäjä ja coach ( 80 op. Oulun yliopisto) sekä ratkaisukeskeinen  lyhytterapeutti  psykoterapeuttisin valmiuksin (60 op. Helsingin Psykoterapiainstituutti). 

Työhistoriani koostuu julkisen ja kolmannen sektorin johtamiseen liittyvistä tehtävistä vuodesta 1992. Terapeuttisesta työotteesta minulla on kokemusta vuosien ajalta (yksilö- ja ryhmäohjaus), jolloin toimin Oulun Tyttöjen Talon ja Vuolle Setlementin lapsi- ja nuorisotyönjohtajana. Työhistoriassani olen toiminut myös eri kokoisten kuntien nuorisotoimenjohtajan ja -sihteerin viroissa. Nykyinen päätyöni on toiminnanjohtajana valtakunnallisessa nuorisotyötä tekevässä järjestössä. Erityistä osaamista minulla on henkilöstöjohtamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja muutostilanteista selviämiseen. Aiemman työhistoriani ansiosta olen saanut kattauksen sukupuolisensitiivisesta, naistietoisesta ja monikulttuurisesta työstä. 

Minulla on humanistisen alan korkeakoulu- ja johtamisen erikoisammattitutkinto. Olen myös nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, erikoistunut seikkailukasvatukseen ja -liikuntaan. Uskon elinikäiseen oppimiseen ja olen innokas kehittämään omaa ammatillisuuttani. Missioni elämässä on olla hyvyyttä vahvistamassa. Omasta jaksamisesta pitävät huolta perheeni ja harrastukseni, erityisesti intohimoni liikuntaan, seikkailuun ja Lappiin.